สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
      ยินดี ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับ ช้า ซึ่ง
จัดทำขึ้นเพื่่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ และสนองงานกิจการ
 คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้างเพื่อความสะด วกรวดเร็วและทันสมัย
  จัดทำโดย...ทีมงานคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
  พร้อมทั้งพระเลขานุการในอำเภอโพธิ์ประทับช้างเว็บนี้จะรวบรวม ความรู้
ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฏหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการและพระภิกษุทั่ว ไป รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป
 ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา ยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่าน หากต้องการให้เว็บนี้นำเสนอ
อะไรที่เป็นประโยชน์ก็ฝากไว้ที่กระดาน ข่าวหรือ สมุดเยี่ยมนะครับท่านสามารถติดต่อ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้างได้โดยตรงที่   โทร. 095-642-1555
หรือ  
  

 

สอบธรรมสนามหลวง วันแรก ในระดับชั้น นักธรรมตรี ของคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ สนามสอบวัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

สอบธรรมสนามหลวง วันแรก ในระดับชั้น นักธรรมตรี ของคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ สนามสอบวัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

วันนี้ 29 กันยายน 2560 เป็นการวัดผลสอบธรรมสนามหลวง วันแรก ในระดับชั้น นักธรรมตรี ของคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ สนามสอบวัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โดยสอบพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ไปจนถึงวันที...

อ่านต่อ
หลวงพ่อพระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยคุณโปรด ปานทิมและคุณนเรศ ทั่งทองและคณะศรัทธาโพธิ์ประทับช้างและวัดนางชี มาเยี่ยมให้กำลังใจ พระครูวิจารณ์สิทธิคุณและคณะสงฆ์ในอำเภอโพธิ์ประทับช้างที่เข้าการอบรมจำนวน ๓ รูป

หลวงพ่อพระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยคุณโปรด ปานทิมและคุณนเรศ ทั่งทองและคณะศรัทธาโพธิ์ประทับช้างและวัดนางชี มาเยี่ยมให้กำลังใจ พระครูวิจารณ์สิทธิคุณและคณะสงฆ์ในอำเภอโพธิ์ประทับช้างที่เข้าการอบรมจำนวน ๓ รูป

 

หลวงพ่อพระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วย คุณโปรด ปานทิมและคุณนเรศ ทั่งทองและคณะศรัทธาโพธิ์ประทับช้างและวัดนางชี มาเยี่ยมให้กำลังใจ พระครูวิจารณ์สิทธิคุณและคณะสงฆ์ในอำเภ...

อ่านต่อ
ประชุมคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประธานเปิดโดย พระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประชุมคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประธานเปิดโดย พระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 

ประชุมคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประธานเปิดโดย พระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง บรรยายพิเศ...

อ่านต่อ
พิธีบวงสรวง หล่อรูปเหมือนหวงปู่กลั่น  วัดท่าตำหนัก

พิธีบวงสรวง หล่อรูปเหมือนหวงปู่กลั่น วัดท่าตำหนัก

 

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เมตตามาเป็นประธาน ในพิธีบวงสรวง หล่อรูปเหมือนหวงปู่กลั่น วัดท่าตำหนัก

อ่านต่อ
เปิดโครงการ หมู่บ้านคุณธรรม เป็นโครงการ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมให้มีการฟังเทศน์ และปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน

เปิดโครงการ หมู่บ้านคุณธรรม เป็นโครงการ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมให้มีการฟังเทศน์ และปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน

 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายนิสิตสวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นประธานในพิธี และญาติโยมชาวหมู่ 4 บ้านวังกระโด...

อ่านต่อ
ศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ อุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง

ศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ อุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง

 

พระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายนิสิตสวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆาราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ ...

อ่านต่อ
บรรจุ พระธรรมทูต รูปใหม่ ประจำอำเภอ

บรรจุ พระธรรมทูต รูปใหม่ ประจำอำเภอ

บรรจุแต่งตั้ง พระธรรมทูต  ประจำอำเภอโพธิ์ประัทับช้าง ใหม่ ๑ รูป คือ  พระสมุห์ อภิวัฒน์  อริญฺชโย   วัดโพธิ์ประทับช้าง รวมพระธรรมทูต ในเขตปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มี ๙ ...

อ่านต่อ
เปิดปฐมนิเทศ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

เปิดปฐมนิเทศ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 

เปิดประชุม และ ปฐมนิเทศ การศึกษา คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ท่าโพใต้ จ.พิิจิตร ประธานพิธีเปิด  พระเดชพร...

อ่านต่อ
ประชุมโครงการพิจิตรวัดร่มเย็น 25 ม.ค.56

ประชุมโครงการพิจิตรวัดร่มเย็น 25 ม.ค.56

คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพิจิตร ทุกภาคส่วน จัุดโึครงการ" พิจิตรวัดร่มเย็น" เริ่ม 25 ม.ค.56 ณ วัดยางคอยเกลือ อ.เมือง  และ วัดถ้ำคะนอง อ.สากเหล็ก พระธรรมรัตนดิลก ...

อ่านต่อ
ขอสำรวจ พระสังฆาธิการ-เบอร์โทรศัพท์

ขอสำรวจ พระสังฆาธิการ-เบอร์โทรศัพท์

อ้างถึงหนังสือ ที่ จจ.พจ.๑๐/๒๕๕๕   ลงวันที่  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ ส่งรายนามพระสังฆาธิการ และ หมายเลขโทรศัพท์ เรียน  เจ้าคณะ พระัสังฆาธิการ พระภิก...

อ่านต่อ
ประชุม สัมนา พระอุปัชฌาย์ หน่วย อปต. ณ จังหวัดนครสวรรค์

ประชุม สัมนา พระอุปัชฌาย์ หน่วย อปต. ณ จังหวัดนครสวรรค์

ตามหนังสือ ที่ จจ.พจ. ๙/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง  แจ้งการประชุมสัมมนา พระอุปัชฌาย์ และ หน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบล (อปต.) เชิงปฏิบัติการ       &nb...

อ่านต่อ
งานกฐินผ้าไตรพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 11 พ.ย.2555

งานกฐินผ้าไตรพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 11 พ.ย.2555

กำหนดการ ทอดกฐิน ผ้าพระราชทาน ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 11 พ.ย.2555 กำหนดการ ทอดกฐินผ้าพระราชทาน      ด้วย ศาสตราจารย์เกียติคุณ  นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคม...

อ่านต่อ
ภาพประชุมคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรระดับวัด

ภาพประชุมคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรระดับวัด

ประมวลภาพ การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ระดับวัด ณ  วัดบางลายเหนือ  ต.บางลาย อ.โพทะเล จ.พิจิตร วันที่ ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ มี พระธรรมรัตนดิลก  เจ้าคณะภาค ๔  วัดสุทั...

อ่านต่อ
พิธีพุทธาภิเษก วัดโพธิ์ประัทับช้าง 4มิ.ย.55

พิธีพุทธาภิเษก วัดโพธิ์ประัทับช้าง 4มิ.ย.55

                                &nbs...

อ่านต่อ
สรุปวาระการประชุมคณะสงฆ์อำเภอฯ 55

สรุปวาระการประชุมคณะสงฆ์อำเภอฯ 55

สรุป วาระการประชุม งานคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๕ วันอาทิตย์  ที่   ๒๕   มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๓...

อ่านต่อ
หลวงพ่อมหาวิบูลย์  พุทฺธญาโณ มรณภาพแล้ว 20 ม.ค.55

หลวงพ่อมหาวิบูลย์ พุทฺธญาโณ มรณภาพแล้ว 20 ม.ค.55

แจ้งศิษยานุศิษย์ และ คณะสงฆ์ทราบ หลวงพ่อมหาวิบูลย์  พุทฺธญาโณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ อ.เเม่สอด  จ.ตาก ได้มรณภาพลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ประมาณ ๑๗.๐๕  น....

อ่านต่อ
หลวงพ่อเสงี่ยม วัดสระประทุม จ.พิจิตร มรณภาพแล้ว

หลวงพ่อเสงี่ยม วัดสระประทุม จ.พิจิตร มรณภาพแล้ว

    แจ้ง คณะสงฆ์  และ ศิษยานุศิษย์  หลวงพ่อเสงี่ยม  หรือ พระครูพิสิฐโพธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดสระประทุม  ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไผ่รอบ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง&...

อ่านต่อ
ตรวจข้อสอบ นักธรรมชั้นตรี ที่ จ.นครสวรรค์ ๗ พ.ย.๕๔

ตรวจข้อสอบ นักธรรมชั้นตรี ที่ จ.นครสวรรค์ ๗ พ.ย.๕๔

     รวมภาพ กิจกรรม การตรวจคะแนน ข้อสอบธรรมสนามหลวง  นักธรรมชั้น ตรี  คณะสงฆ์ภาค ๔  ซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์จังหวัด   นครสวรรค์  กำแพงเพชร เพชรบูรณ์...

อ่านต่อ
แจ้งสถานที่สอบ ธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก ปี พ.ศ.๒๕๕๔

แจ้งสถานที่สอบ ธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก ปี พ.ศ.๒๕๕๔

   แจ้งสถานที่สอบธรรมศึกษา คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ระดับชั้น ตรี  โท  เอก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ วันพุธ  ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ตั้งแต่&n...

อ่านต่อ
คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยชาวปักษ์ใต้ โดนน้ำท่วม

คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยชาวปักษ์ใต้ โดนน้ำท่วม

           คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  โดยการนำของ  พระครูโพธิธรรมานุรักษ์  เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตการปกค...

อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการพระกรรมวาจาจารย์

อบรมเชิงปฏิบัติการพระกรรมวาจาจารย์

 

ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระ กรรมวาจาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาค ๔ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานและได้เมตตาเป็นวิทยากรถวายความรู้ตลอดโครงการ ระหว่างวั...

อ่านต่อ
ประชุม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ครบ ๘๔ พรรษา   จ.พิจิตร

ประชุม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ครบ ๘๔ พรรษา จ.พิจิตร

 

ภาพประชุม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ครบ ๘๔ พรรษา   จ.พิจิตร โดยพระเดชพระคุณหลวง พ่อพระครูโพธิธรรมานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมทั้ง พระอภิวัฒน์  อริญฺชโย เลขานุการเจ้าคณะเภอโ...

อ่านต่อ
 รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เยี่ยมสนามสอบ วัดไผ่ท่าโพใต้

รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เยี่ยมสนามสอบ วัดไผ่ท่าโพใต้

 

          วันนี้ ( ๑๙ ต.ค. ๕๓) ก็เป็นการสอบธรรมสนามหลวงวันที่ ๓ แล้ว ซึ่งก็มี หลวงพ่อ พระราชวิจิตรโมลี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามห...

อ่านต่อ
ประกาศงานคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ประกาศงานคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 

                              &nb...

อ่านต่อ
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

เปิดให้ดาวน์โหลดผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษาครับ

เว็บมาสเตอร์ 594/1 01/08/2010 18/02/2017 15:04

ขอเชิญแลกเปลี่ยนความรู้ และงานคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้างครับ

เว็บมาสเตอร์ 891/3 22/11/2009 02/02/2017 21:42

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่นะครับ

เว็บมาสเตอร์ 671/5 12/11/2010 07/09/2012 18:28

เก่าๆ

ลูกพ่อทอง 436/0 20/05/2012 20/05/2012 08:47

อยากรู้เลขที่บัตรนักธรรมโทอ่าครับ ทำไงดี บอกด้วยครับ

oodja1234 940/3 19/07/2011 06/04/2012 07:17

ประชาสัมพันธ์ งานไถ่ชีวิต วัว – ควาย ประจำปี ๒๕๕๕ ปีที่ ๒๑

กองธรรมพระศรีอารย์ฯ 508/0 29/01/2012 29/01/2012 20:56

ขอเชิญสั่งจองรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเงิน รุ่น ทรัพย์ เงิน ล้าน ๕๕

เว็บมาสเตอร์ 1088/0 22/01/2012 22/01/2012 13:52

การแอบอ้างขอบริจาคเงินเพื่อฟื้นฟูพุทธมณฑล

พุทธพิจิตร 532/0 06/01/2012 06/01/2012 15:05

เชิญเที่ยวงาน รำลึกถึง ยอดรัก

แฟนคลับ ยอดรก 642/0 17/06/2011 17/06/2011 12:15

แบบฟอร์มตัวชี้วัดปรับปรุงใหม่

พุทธพิจิตร 701/1 08/06/2011 09/06/2011 19:30

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์วัดกรอกแบบสำรวจ

พุทธพิจิตร 772/1 30/05/2011 01/06/2011 20:19

มหาอคัรสาวกผู้เป็นเลิศ

เกสรธมฺโม 606/0 26/05/2011 26/05/2011 21:08

ฉันจะไปนิพพาน....

เกสรธมฺโม 561/0 26/05/2011 26/05/2011 20:48

หลวงพ่อสิทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร มรณะภาพแล้วค่ะ

ศิษยานุศิษย์ 614/0 25/04/2011 25/04/2011 23:59

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (เขตภาคเหนือ) : แจกเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น4สมเด็จองค์ปฐม

vangiras 474/0 12/04/2011 12/04/2011 16:26

ขออนุญาตฝากเว็บใหม่...

มหาชน 574/0 08/04/2011 08/04/2011 20:12

ขอฝากเว็บไซต์ มจร.พิจิตร ด้วยนะครับ

อานนฺโท ภิกฺขุ 4745/1 01/03/2011 01/03/2011 19:17

พุทธ พิจิตร เข้าเยี่ยมชมค่ะ

พรนภา 659/1 29/01/2011 30/01/2011 20:47

แนะนำเว็บไซต์ดาวน์โหลดสื่อการสอนพระพุทธศาสนาและอบรมผลิตสื่อการสอนฟรี!

นิราลัย 672/0 29/01/2011 29/01/2011 19:52

แนะนำเว็บไซต์ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และทำเว็บไซต์วัด

aa 776/0 16/01/2011 16/01/2011 21:01

ฝากเว็บไซด์วัดท่าพุดซาด้วยครับ

admin 636/0 22/11/2010 22/11/2010 19:18

นิทานธรรมะ

เกสรธมฺโม 870/1 19/10/2010 19/10/2010 19:59

การฝึกมโนมยิทธิ

เกสรธมฺโม 679/1 19/10/2010 19/10/2010 15:32

สาธุ...สาธุ...

ไกรทอง 928/1 10/10/2010 10/10/2010 19:27

+++++แจ้งข่าวครับ...ตอนนี้จดโดเมนเนมเรียบร้อยแล้วครับ+++++

เว็บมาสเตอร์ 539/0 08/10/2010 08/10/2010 19:26

เข้ามาเยี่ยมครับ

อานนฺโทภิกขุ 735/1 30/09/2010 30/09/2010 18:51

เปิดให้ดาวน์โหลดข้อมูลแล้วนะครับ

เว็บมาสเตอร์ 531/0 24/05/2010 24/05/2010 09:30

วัดทับคล้อ พิจิตร เข้ามาเยี่ยมชม

วัดทับคล้อ พิจิตร 1143/0 19/04/2010 19/04/2010 12:19

ตามนี้เลยครับ

เว็บมาสเตอร์ 15/3 08/11/2011 10/11/2011 16:24