สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลวงพ่อเคลือบ วัดดงเสือเหลือง

 หลวงพ่อเคลือบ วัดดงเสือเหลือง

ประวัติ 

พระอธิการ บุญเรือง (เคลือบ)     พุทธรักขิโต

อดีตเจ้าอาวาส  วัดดงเสือเหลือง  พ.ศ. ๒๔๙๐ ๒๕๐๖  ( ๑๖  ปี )

 

 

   ถือว่าเป็นเรื่องยากยิ่ง  ที่จะค้นหาประวัติของ  หลวงพ่อเคลือบ  อย่างละเอียดและถูกต้อง    เนื่องจาก หลวงพ่อเคลือบ  ท่านได้มรณภาพนานแล้ว  และหลวงพ่อเอง ก็ไม่ได้บันทึกประวัติไว้   อีกทั้งผู้เฒ่า ผู้แก่ ที่พอรู้เรื่องราวของหลวงพ่อบ้างปัจจุบันนี้ได้ล้มหายตายจากไปมากรายแล้ว เหลืออยู่เพียงผู้ที่รู้ประวัติคร่าวๆ ว่า 

 หลวงพ่อเคลือบ   พุทธรักขิโต   เกิดที่  อำเภอหนองฉาง    จังหวัดอุทัยธานี   

 วันพฤหัสบดี   ปีจอ    ประมาณ ปี  พ.ศ. ๒๔๒๙   

อุปสมบท  ครั้งแรก  ประมาณ  ปี  พ.ศ. ๒๔๔๙   ที่จังหวัดอุทัยธานี  ไม่ทราบว่าพระอุปัชฌาย์ คือใคร   และบวชที่วัดไหน   เพียงทราบว่าท่านเป็นศิษย์  หลวงปู่แสง   จำพรรษาที่   วัดทุ่งหลวง  

           ต่อมา ได้ลาสิกขาบท   และได้มีครอบครัว  ต่อมาเกิดเบื่อหน่าย  ในชีวิตฆราวาส  

จึงได้ลาครอบครัวเพื่อออกบวชเป็นพระภิกษุ

อุปสมบท  ครั้งที่  ๒    ณ   วัดศรีสิทธิการาม    อำเภอมโนรมย์    จังหวัดชัยนาท  

           ต่อมาชาวบ้าน ตำบลดงเสือเหลือง  ได้นิมนต์ให้   หลวงพ่อเคลือบ    พุทฺธรกฺขิโต

มาจำพรรษาที่  วัดดงเสือเหลือง    ประมาณ   เดือน 6    ปี พ.. 2490   (อายุประมาณ   ๖๑   ปี) 

        นับตั้งแต่ที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่ วัดดงเสือเหลือง นั้น     ท่านเป็นพระที่เคร่งในข้อวัตรปฏิบัติ     ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ และความเจริญต่างๆมากมาย  ให้แก่ชาวตำบลดงเสือเหลือง       มีประชาชนทั้งใกล้ และไกล เลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน     เนื่องจากนับถือกันมากว่า   ท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์   ดังปรากฏเรื่องราวเล่าขานจนถึงปัจจุบันนี้  

            หลวงพ่อเคลือบ   พุทฺธรกฺขิโต    ท่านได้ มรณภาพ   แรม  ๓  ค่ำ   เดือน   ๓   ปีขาล  

( ตรงกับ วันอังคารที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๖ ) คณะศิษย์ได้จัดงานครบรอบ วันบูรพาจารย์  เป็นประจำทุกปี ๆ 

             และ หลวงพ่อเคลือบ  ได้สร้างวัตถุมงคล  คือ  เหรียญรูปเหมือน หลวงพ่อเคลือบ  เนื้อเงิน ทองแดง

( ๒๕๐๖)  แหวน  ล็อคเก็ต  ,   รูปหล่อโบราณ (พิมพ์หลังตรง - พิมพ์หลังค่อม) ธนบัตรขวัญถุง และ ภาพถ่าย ฯ 


ลำดับ  เจ้าอาวาสวัดดงเสือเหลือง


๑.  พระปุ๋ย                                                       พ.ศ. 2472 - 

๒.  พระอธิการเคลือบ    พุทฺธรกฺขิโต                    พ.. 2490 - 2506

.  พระอธิการสนั่น(ดำจนฺทสโร                       พ.. 2508 -

.  พระอาจารย์พิษณุ     รักษาการเจ้าอาวาส              -

.  พระมหาทองสุข       รักษาการเจ้าอาวาส               -

.  พระอธิการสมควร                                        พ.ศ. 2516 - 2523

.  พระครูวิจิตรสาธุโกศล ( จำนงค์ )                   พ.. 2525 - 2543

    ๘.  พระครูวิโรจน์บุณยากร ( บุญมี อชิโต )                    พ.. 2545 - ปัจจุบัน

 

Tags : หลวงพ่อเคลือบ วัดดงเสือเหลือง จ.พิจิตร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view