สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดหนองต้นไทร

 

  

ประวัติ วัดหนองต้นไทร

วัดหนองต้นไทร ตั้งอยู่ หมู่ที่๗ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  

ที่ดินที่ตั้งของวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๔๖ ตารางวา โดย "คุณแม่แก่เพลี้ย ปานทิม"ได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด  ๗ ไร่ ๔๖ ตารางวา
            ใน ปี ๒๕๒๐) โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๕๔๐  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๓ นายเสงี่ยม อินทะกะ พร้อมบุตรธิดา ได้ถวายที่ดินเพิ่มอีก ๒ งาน สำหรับเป็นสถานที่สร้างอุโบสถ
            วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๐ โดยทางอธิบดีกรมการศาสนา ได้ออกเอกสารหนังสือให้ดำเนินการสร้างวัด
            ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า วัดหนองต้นไทร ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     

ปูชนียวัตถุ ที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง คือ

        ๑. พระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร ประดิษฐานอยู่ชั้น ๒ ของพระวิหาร
        ๒. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ ประดิษฐานที่ด้านข้างพระอนุสาวรีย์ เสด็จเตี่ยฯ
        ๓. พระอนุสาวรีย์ เสด็จเตี่ย (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ประดิษฐานที่บริเวณภายในวัดหนองต้นไทร

เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร  พ.ศ. ๒๔๕๖


            สิ่งสำคัญของ วัดหนองต้นไทร และอาจจะถือได้ว่าเป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในจังหวัดพิจิตร นั่นก็คือ  พระอนุสาวรีย์ "นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"  ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัด พิจิตร และมีอยู่ที่แรกและที่เดียว ณ วัดหนองต้นไทร แห่งนี้เท่านั้น

 

อดีตเจ้าอาวาส หรือ ผู้ปกครองดูแล วัดหนองต้นไทร มีดังนี้

๑. หลวงพ่อผัน
๒. พระอธิการยุ้ย อคฺควณฺโณ
๓. หลวงพ่อทูรย์
๔. พระอธิการฉวย พุ่มไสว (มรณภาพ)
๕. พระอธิการวิรัตน์ (ลาสิกขา)
๖. พระอธิการต่าย จตฺตมโล (ลาสิกขา พ.ศ. 2543-2550)
๗. พระอาจารย์สมภูมิ เขมวโร (พ.ศ.2550-2551)
๘. พระปลัดศุภเดช สุภกิจฺโจ (พ.ศ.2551 - จนถึงปัจจุบัน)


                                    *************************************


          วัดหนองต้นไทร ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ได้มี พระปลัดศุภเดช  สุ ภกิจฺโจ ที่เป็นพระนักพัฒนาทำให้วัดหนองต้นไทร เจริญตลอดมา จนมาถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งชาวบ้าน หนองต้นไทร ต่างก็ได้รอคอย รอเฝ้า อุโบสถ ของทางวัดหนองต้นไทร ตลอดมากว่า ๕๐ ปี ซึ่งอดีตนั้น  วัดหนองต้นไทร อยู่ตรงบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดหนองต้นไทร ตรงบริเวณทางโค้งก่อนเข้ามาสู่วัด   

         

ในวันที่ ๑๐ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  ทางวัดได้จัดให้มีงานวางศิลาฤกษ์ เพื่อประกอบการดำเนินการสร้าง อุโบสถ โดยนิมนต์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ มาเป็นองค์ประธาน วางศิลาฤกษ์อุโบสถ พร้อมทั้ง เจ้าคณะภาค๔  ท่านได้มอบปัจจัย ให้กับ พระปลัดศุภเดช เพื่อเป็นทุนปฐมฤกษ์ สร้างอุโบสถจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาทถ้วน.

 

Tags : วัดหนองต้นไทร

view