สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ความเป็นมาคณะสงฆ์

ความเป็นมาคณะสงฆ์

คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร หลวงพ่อโต พระประธาน ในพระอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง เป็นอำเภอที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จ......

อ่านต่อ
ประวัติคณะสงฆ์ ระดับเจ้าคณะ เลขานุการ

ประวัติคณะสงฆ์ ระดับเจ้าคณะ เลขานุการ

ประวัติเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการเจ้าคณะ ในเขตปกครอง คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง นาม พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ ฉายา ขนฺติโก นามเดิม......

อ่านต่อ
วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดโพธิ์ประทับช้าง

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ภูมิทัศน์ วัดโพธิ์ประทับช้าง หลวงพ่อโ......

อ่านต่อ

วัดไผ่ท่าโพใต้

ประวัติวัดไผ่ท่าโพใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ ๓ ตำบล ไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วัดไผ่ท่าโพใต้ สันนิษฐานว่าสร้าง......

อ่านต่อ

วัดหนองหลวง

ประวัติ วัดหนองหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๓ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วัดหนองหลวง เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้สร......

อ่านต่อ

วัดไผ่รอบ

ประวัติวัดไผ่รอบ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปฐมเหตุบ้านไผ่รอบ บ้านไผ่รอบแต่เดิมนั้นเป็นผืนป่าใหญ่ ......

อ่านต่อ

วัดวังจิก

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-......

อ่านต่อ

วัดหนองหัวปลวก

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-......

อ่านต่อ
วัดนางชี

วัดนางชี

ประวัติ วัดนางชี วัดนางชี นั้น สันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้น สมัยเมืองพิจิตรเก่า หรือ สมัยกรุงสุโขทัย ประมาณ ๙๐๐ ปี เศษ อาศัยหลักฐาน......

อ่านต่อ

วัดท่าตำหนัก

ประวัติวัดท่าตำหนัก (จากคำบอกบอกเล่าของ ปู่เทียน พิทักษ์ อายุ ๙๕ ปี และปู่เมิน รอดกำเนิด อายุ ๙๓ ปี ลูกศิษย์ วัดท่าตำหนัก สัมภาษณ์ เมื่อ เ......

อ่านต่อ

วัดดงเสือเหลือง

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-......

อ่านต่อ

วัดดานน้อย

ประวัติ วัด ดานน้อย ตำบล วังจิก อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร ประวัติความเป็นมาของ วัด ดานน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ วัดท่าบัวทอง ประมาณ ๓......

อ่านต่อ

วัดราษฎร์บูรณะ

ประวัติ วัดราษฎร์บูรณะ ตำบล วังจิก อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร ประวัติความเป็นมาของวัด ราษฎร์บูรณะ เดิมเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ......

อ่านต่อ

วัดหนองต้นไทร

ประวัติ วัดหนองต้นไทร วัดหนองต้นไทร ตั้งอยู่ หมู่ที่๗ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้ง......

อ่านต่อ

วัดบึงกอก

ประวัติวัดบึงกอก วัดบึงกอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๙๐ สังกัดคณะสงฆ์ ภาค ๔ หนเหนือ มหานิกาย มีที่ด......

อ่านต่อ
 หลวงพ่อโพธิ์  วัดโรงวัว

หลวงพ่อโพธิ์ วัดโรงวัว

ประวัติ พระครูนิกรอรรถประสาธก์ หรือ หลวงพ่อโพธิ์ ฐานิโย อดีตเจ้าอาวาส และ ผู้ก่อตั้ง วัดโรงวัว ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้า......

อ่านต่อ
หลวงพ่อพวง  วัดไผ่ท่าโพใต้

หลวงพ่อพวง วัดไผ่ท่าโพใต้

ประวัติ พระครูโพธิคุณาธาร โดยสังเขป (หลวงพ่อ พวง กิตฺติสทฺโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ท่าโพใต้ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ......

อ่านต่อ
 หลวงพ่อเคลือบ วัดดงเสือเหลือง

หลวงพ่อเคลือบ วัดดงเสือเหลือง

ประวัติ พระอธิการ บุญเรือง (เคลือบ) พุทธรักขิโต อดีตเจ้าอาวาส วัดดงเสือเหลือง พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๐๖ ( ๑๖ ปี ) ถือว่าเป็นเรื่องยากยิ......

อ่านต่อ

ประวัติ หลวงพ่อ พระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ

ประวัติ หลวงพ่อ พระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ // // ชื่อ พระมหาวิบูลย์ ฉายา พุทฺธญาโณ สังกัด มหานิกาย วัดโพธ......

อ่านต่อ

พระสังฆาธิการ หมายถึง...

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-ge......

อ่านต่อ

การคณะสงฆ์ หมายถึง...

· การคณะสงฆ์ การคณะสงฆ์ หรือ งานคณะสงฆ์ คำว่า "การ"......

อ่านต่อ

แบบฟอร์มขอแต่งตั้ง จร. , ผช.จร.

ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งแบบที่ ๑ ที่……./……. วัด………………&......

อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัด

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0......

อ่านต่อ

เขตการปกครองของคณะสงฆ์

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; ......

อ่านต่อ

แบบแจ้งพ้นตำแหน่ง หน้าที่

ตัวอย่างหนังสือขอลาออก ที่……./……… วัด……………&hellip......

อ่านต่อ

วิธีออก หรือ ทำหนังสือสุทธิ

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; ......

อ่านต่อ

การขอหนังสือรับรองสภาพวัด

หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองสภาพวัด ************** 1. ดำเนินการออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้กับวัดที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติค......

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม การของบอุดหนุนบูรณะวัด

เขียนที่ ..................................... วันที่ ........ เดือน .............. . พ.ศ........

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม การขอแต่งตั้งไวยาวัจกร

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ ที่……./……. วัด…………&hell......

อ่านต่อ

วันวิสาขะบูชา

วันวิสาขะบูชา ความเป็นมา ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๖ ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาใ......

อ่านต่อ

วันอาสาฬห บูชา

วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่ม......

อ่านต่อ

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา วันออกพรรษา เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งชาววัดและชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันกระทำบุญกุศลต่าง ๆ ตามคติประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาแต่......

อ่านต่อ
วันลอยกระทง เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท

วันลอยกระทง เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท

วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง กลอนวันลอยกระทง สอนทำกระทงใบตอง เพลงวันลอยกระทง ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.loikrathong.net/th/ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับ......

อ่านต่อ
view