สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระสังฆาธิการ หมายถึง...

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-ge......

อ่านต่อ

การคณะสงฆ์ หมายถึง...

· การคณะสงฆ์ การคณะสงฆ์ หรือ งานคณะสงฆ์ คำว่า "การ"......

อ่านต่อ

แบบฟอร์มขอแต่งตั้ง จร. , ผช.จร.

ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้งแบบที่ ๑ ที่……./……. วัด………………&......

อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัด

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0......

อ่านต่อ

เขตการปกครองของคณะสงฆ์

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; ......

อ่านต่อ

แบบแจ้งพ้นตำแหน่ง หน้าที่

ตัวอย่างหนังสือขอลาออก ที่……./……… วัด……………&hellip......

อ่านต่อ

วิธีออก หรือ ทำหนังสือสุทธิ

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; ......

อ่านต่อ

การขอหนังสือรับรองสภาพวัด

หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองสภาพวัด ************** 1. ดำเนินการออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้กับวัดที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติค......

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม การของบอุดหนุนบูรณะวัด

เขียนที่ ..................................... วันที่ ........ เดือน .............. . พ.ศ........

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม การขอแต่งตั้งไวยาวัจกร

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ ที่……./……. วัด…………&hell......

อ่านต่อ
view