สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันวิสาขะบูชา

วันวิสาขะบูชา ความเป็นมา ต ร ง กั บ วั น ขึ้ น ๑ ๕ ค่ำ เ ดื อ น ๖ ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาใ......

อ่านต่อ

วันอาสาฬห บูชา

วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่ม......

อ่านต่อ

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา วันออกพรรษา เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งชาววัดและชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันกระทำบุญกุศลต่าง ๆ ตามคติประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาแต่......

อ่านต่อ
วันลอยกระทง เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท

วันลอยกระทง เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท

วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง กลอนวันลอยกระทง สอนทำกระทงใบตอง เพลงวันลอยกระทง ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.loikrathong.net/th/ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับ......

อ่านต่อ
view