สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เยี่ยมสนามสอบ วัดไผ่ท่าโพใต้

 รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เยี่ยมสนามสอบ วัดไผ่ท่าโพใต้

 

        วันนี้ ( ๑๙ ต.ค. ๕๓) ก็เป็นการสอบธรรมสนามหลวงวันที่ ๓ แล้ว ซึ่งก็มี หลวงพ่อ พระราชวิจิตรโมลี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง และ พระครูวชิรพุทธานุกูล  รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง 

        พร้อมด้วย  พระมหาเมธี  จนฺทวํโส  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ฝ่ายการศึกษา 

ก็เมตตามาตรวจเยี่ยมสนามสอบ วัดไ่ผ่ท่าโพใต้ อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิิจิตร

 

หลวงพ่อ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (ขวามือเรา) เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประัทับช้าง และ หลวงพ่อ พระครูพินิตกิจจาธร  รองเจ้าคณะอำเภอฯ เมตตามาเป็นกำลังใจทุกวัน เช้ายันเย็น เล๊ยยยยยยย...

 

หลวงพ่อ พระครูวชิรพุทธานุกูล  รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ก็เมตตามาเยี่ยมสนามสอบ ขอรับ

นี้ก็  พระมหาเมธี  จนฺทวํโส  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ฝ่ายการศึกษา ก็เมตตามาเยี่ยมเช่นกัน ขอรับ  เจ้านายยยยยยยยยยย....

Tags :

view