สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อบรมเชิงปฏิบัติการพระกรรมวาจาจารย์

อบรมเชิงปฏิบัติการพระกรรมวาจาจารย์

ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระ กรรมวาจาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาค ๔ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานและได้เมตตาเป็นวิทยากรถวายความรู้ตลอดโครงการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ วัดวิจิตราราม ตำบลปากทาง อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

ภาพพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส

พระกรรมวาจาจารย์รุ่นเก๋าๆครับ...มาร่วมฟังบรรยายอย่างตั้งอกตั้งใจ.....อนุโมทนาครับ

Tags :

view