สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เปิดโครงการ หมู่บ้านคุณธรรม เป็นโครงการ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมให้มีการฟังเทศน์ และปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน

เปิดโครงการ หมู่บ้านคุณธรรม เป็นโครงการ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมให้มีการฟังเทศน์ และปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

นายนิสิตสวัสดิเทพ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างเป็นประธานในพิธี และญาติโยมชาวหมู่ 4 บ้านวังกระโดน

ร่วมกันเปิดโครงการ หมู่บ้านคุณธรรม เป็นโครงการ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมส่งเสริมให้มีการฟังเทศน์

  และปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน นำโดย ผู้ใหญ่ระเบียบบรรจง และพี่น้องชาวหมู่ 4 บ้านวังกระโดน

ณ โรงเรียนบ้านวังกระโดน ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรTags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view