สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลวงพ่อพระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยคุณโปรด ปานทิมและคุณนเรศ ทั่งทองและคณะศรัทธาโพธิ์ประทับช้างและวัดนางชี มาเยี่ยมให้กำลังใจ พระครูวิจารณ์สิทธิคุณและคณะสงฆ์ในอำเภอโพธิ์ประทับช้างที่เข้าการอบรมจำนวน ๓ รูป

หลวงพ่อพระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยคุณโปรด ปานทิมและคุณนเรศ ทั่งทองและคณะศรัทธาโพธิ์ประทับช้างและวัดนางชี มาเยี่ยมให้กำลังใจ พระครูวิจารณ์สิทธิคุณและคณะสงฆ์ในอำเภอโพธิ์ประทับช้างที่เข้าการอบรมจำนวน ๓ รูป

หลวงพ่อพระครูวิกรมสมาธิวัตร วิ. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วย

คุณโปรด ปานทิมและคุณนเรศ ทั่งทองและคณะศรัทธาโพธิ์ประทับช้างและวัดนางชี มาเยี่ยมให้กำลังใจ

พระครูวิจารณ์สิทธิคุณและคณะสงฆ์ในอำเภอโพธิ์ประทับช้างที่เข้าการอบรมจำนวน ๓ รูป และได้มอบปัจจัย

ถวายภัตตาหารแก่คณะภิกษุสงฆ์ผู้มาอบรมพระวิปัสสนาจารย์คณะสงฆ์ภาค ๔ หนเหนือ

ณ วัดผาซ้อนแก้ว เพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา ๔๕ วัน

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view