สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัดนางชี

วัดนางชี

ประวัติ  วัดนางชี

 

             วัดนางชี  นั้น สันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้น สมัยเมืองพิจิตรเก่า หรือ สมัยกรุงสุโขทัย ประมาณ  ๙๐๐ ปี เศษ อาศัยหลักฐานจาก  ใบเสมา  และ  หินลูกนิมิต   ก้อนอิฐ ที่มีเลข บันทึก 


ก้อนอิฐโบราณ ที่ขุดพบ ขนาด  กว้าง  ๑๕ ซม.  ยาว  ๓๕  ซม.   หนา  ๕.๕  ซม.

มีบันทึก  เลขโบราณ ขอมไทย   ๔  ๗  ๒

ซึ่งสันนิษฐาน (เทียบเคียง ปี จุลศักราช  ประมาณ ปี  พ.ศ. ๑๖๐๘ ) ! 

ใบเสมา และ ลูกนิมิต ที่ขุดพบ


            มีลักษณะ สลักเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มีขนาดไม่ใหญ่ พออุ้มคนเดียวได้ (ตามรูปภาพ ของจริง)


            แต่เดิมนั้นไม่ทราบเรียกชื่อว่า วัดอะไร...  จากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ได้เล่าต่อ ๆ กันมา  ว่าเวลาชาวบ้านมีธุระจำเป็นต้องออกจากบ้านไป มักจะบอกให้ แม่ชี ที่อาศัยอยู่ที่วัด ช่วยดูแลบ้านเรือนให้ เป็นประจำ  จึงเรียกชื่อวัดว่า วัดนางชี  จนถึงปัจจุบัน ดังกล่าว


คลองชลประทานตัดผ่าน บริเวณด้านหน้า วัดนางชี

             แต่เนื่องจาก เป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง  ตามลุ่ม น้ำน่านสายเก่า (แม่น้ำพิจิตร)สันนิษฐานว่าเป็นวัดในสมัยเดียวกับ วัดนครชุม วัดโรงช้าง  วัดมหาธาตุ   วัดประทม   วัดท่าพุดซา


              แต่ลักษณะของ วัดนางชี  นั้น ดูแปลก และแตกต่างจากวัดอื่น ๆในแถบเดียวกัน กล่าวคือ มี วิหาร  ตั้งอยู่ทิศเหนือ อุโบสถ อยู่คู่กัน   อุโบสถ มีประตูเข้า ทางด้านหน้า แบบประตูเดียว ซึ่งนิยมเรียกกันว่า โบสถ์มหาอุด นั่นเอง ไม่มีประตูหลัง หรือ ด้านข้างให้เห็น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก


อุโบสถ และ วิหาร ซึ่งตั้งอยู่เึคียงคู่กัน  ห่างกัน  ประมาณ  ๕  เมตร


             ตามปกติ อุโบสถส่วนใหญ่  จะหันหน้าสู่ แม่น้ำน่านสายเก่า ซึ่งมีระยะห่างกัน ประมาณ  ๕  เมตร


พระอาจารย์วันชัย  เจ้าอาวาสวัดนางชี  กำลังตรวจดูบริเวณวัด ด้านหน้าอุโบสถเก่า

 

             วัดนางชี  นั้นเป็นร้างมาก่อน วัดท่าตำหนัก  อาศัยจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ รุ่นก่อน ๆ  ที่ได้เล่าให้ลูกหลานฟัง 

             ซึ่งรวมถึง  ปู่เมิน   รอดกำเนิด  ซึ่งมีอายุได้  ๙๕  ปี ( ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว พ.ศ.๒๕๕๐)

             ได้เล่าให้ฟังว่า  ตอนสมัยมีอายุได้  ๑๖ ปี (พ.ศ.๒๔๗๒) ได้ไปดูพวกนักขุดของเก่าตามวัดต่างๆ รวมถึง  ที่ วัดนางชี ด้วยเช่นกัน ซึ่งขุดได้วัตถุโบราณ ของมีค่าหลายชนิด และ เบี้ย ชนิดต่าง ๆ ซึ่งใช้แทนเงินในสมัยก่อน จำนวนหลายปี๊บ (สันนิษฐานว่า มีอายุประมาณ ๖๐๐-๙๐๐ ปี)

            รวมถึง พระพุทธรูป ปางต่างๆ พระพุทธรูปหินทราย  สมัยขอม(เขมร) อายุประมาณ  ๑,๒๐๐ ปี บางองค์ มีลักษณะ สมัยสุโขทัย และ อยุธยาตอนต้น 

            ซึ่งสมบัติบางชิ้น บางอย่าง  มีลูกศิษย์นำไปถวายไว้กับ วัดโพธิ์ประทับช้าง  และ วัดอินทรารามใต้ (ถวายไว้กับ พระครูสังวราธิคุณ หรือ หลวงปู่นาค  หย่ำวิลัย)  หรือ วัดอินทรามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ ในสมัยนั้น ท่านได้เล่าให้ฟังว่า วัดนางชี ได้เป็นวัดร้างมาก่อน ร่วมร้อยปีได้

              กลางปี  พ.ศ. ๒๕๔๘   พระครูวิบูลธรรมาภรณ์   อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประทับช้าง  ได้เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ นำคณะชาวบ้านร่วมบูรณะ และพัฒนา วัดนางชี  ขึ้นใหม่อีกครั้ง  พร้อมทั้งได้สร้างเสนาสนะ  กุฎิ  ศาลาทำบุญ  ห้องน้ำ ห้องสุขา  อาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุง พื้นที่บริเวณรอบ ๆ วัด  และอื่น ๆ  ปัจจุบัน กำลังดำเนินการก่อสร้าง ศาลาการเปรียญ                  

            

ศาลาทำบำเพ็ญบุญ สร้างตั้งแต่ปี ๒๕๔๘

ศาลาการเปรียญ หลังใหม่ กำลังดำเนินการก่อสร้าง

 

ปัจจุบัน

วัดนางชี  มีพื้นที่จำนวน  ทั้งหมด   ๑๒  ไร่  ๒  งาน  

      มีพระภิกษุสงฆ์ อยู่จำพรรษา  ๕  รูป

มี  พระอาจารย์วันชัย   สทฺธาธิโก   เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาส 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ประสงค์ร่วมทำบุญ ที่

                 พระอาจารย์วันชัย  สทฺธาธิโก  เจ้าอาวาสวัดนางชี

                 โทร. ๐๘๑ - ๗๐๑ - ๙๑๑๒

                 พระอภิวัฒน์  อริญฺชโย  เลข.จอ.โพธิ์ประทับช้าง

                 โทร. ๐๘๗ - ๒๐๕ - ๑๓๕๓ , ๐๘๑ - ๗๘๖ - ๘๕๑๓         

 

view