สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลวงพ่อโพธิ์ วัดโรงวัว

 หลวงพ่อโพธิ์  วัดโรงวัว

ประวัติ  พระครูนิกรอรรถประสาธก์


หรือ  หลวงพ่อโพธิ์   ฐานิโย

 

อดีตเจ้าอาวาส และ ผู้ก่อตั้ง วัดโรงวัว

ตำบลไผ่รอบ    อำเภอโพธิ์ประทับช้าง    จังหวัดพิจิตร

 


นามเดิม     โพธิ์     นามสกุล       อ่วมเชิดฉาย 

เกิด            วันพุธ   ขึ้น  ๑๒   ค่ำ   เดือน    ๙   ปีเถาะ   ตรงกับ  วันที่   ๕   สิงหาคม   ๒๔๔๖

ณ               บ้านตากแดด  หมู่  ๓   ตำบลคลองจินดา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

นามบิดา    ชุ่ม      นามมารดา    ฉิ่ง      มีพี่น้อง    ๘   คน    ท่านเป็นคนที่  ๔

อุปสมบท   ณ   วัดวังจิก   อ.เมือง (ปัจจุบัน  อ.โพธิ์ประทับช้าง)  จ.พิจิตร  พ.ศ.  ๒๔๖๗  

พระอุปัชฌาย์     พระธรรมทัสสีมุนีวงศ์ (ไป๋   นาควิจิตร)  เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร  วัดท่าหลวง

           

              หลังจากที่อุปสมบทเสร็จแล้ว   หลวงพ่อโพธิ์   ท่านได้เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรม  ณ  วัดคลองจินดา  ที่บ้านเกิดของท่าน  โดยมี  พระอาจารย์ ช่วย   เป็นผู้สอน  จนสอบได้  นักธรรม ชั้น ตรี และได้ศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน  และได้เรียนปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน พอได้รู้แนวทางปฏิบัติแนวทางพอสมควรจากพระอาจารย์   หลังจากนั้น ท่านจึงได้ลาพระอาจารย์  เพื่อออกธุดงค์ ขึ้นไปทางภาคเหนือ   จนมาถึง  เมืองพิษณุโลก 

              ต่อมาท่านได้ร่ำเรียนวิชา  กับ  หลวงพ่อขำ   แห่งสำนัก วัด ปลักไม้ดำ  อำเภอพรานกระต่าย  (อำเภอลานกระบือ - ปัจจุบัน)    จังหวัดกำแพงเพชร   หลังจากที่เรียนอยู่ หลวงพ่อขำ  สักระยะหนึ่ง   ท่านก็ได้กราบลา  หลวงพ่อขำ  เพื่อไปเยี่ยมสำนัก วัดวังจิก  จังหวัดพิจิตร และเยี่ยมญาติโยม  ซึ่งเป็นพี่น้องของท่าน (เชื้อสาย ไทยทรงดำ หรือ ลาวโซ่ง)   ณ   บ้านโรงวัว  ตำบลไผ่รอบ   อำเภอเมืองพิจิตร  ในขณะนั้น   ( ปัจจุบัน เป็น อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

             ต่อมาญาติโยม  ได้ถวายที่ดินให้ท่านสร้างวัดจนสำเร็จ ประมาณปี  พ.ศ. ๒๔     และตั้งชื่อวัดว่า    วัดโรงวัว (หรือ  วัดโรงงัว)   และได้พัฒนาวัดแห่งนี้  จนเจริญรุ่งเรือง มีพระภิกษุสามเณร อยู่จำพรรษาเป็นจำนวนมาก

            ปี  พ.ศ. ๒๔๘๕   หลวงพ่อโพธิ์    มีอายุได้   ๓๙   พรรษา   ๑๘   ท่าน ได้รับการแต่งตั้ง  เป็นพระครูพิเศษ  ในราชทินนาม  ที่   พระครูนิกรอรรถประสาธก์ 

            หลวงพ่อโพธิ์   เป็นพระภิกษุ  ผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ รูปหนึ่ง  และเป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์  อีกรูปหนึ่ง  ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา  นับถือของชาวบ้าน ตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาโดยทั่วไป    และต่อมาคณะกรรมการได้สร้างวัตถุมงคล  เพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงความดีของ  หลวงพ่อโพธิ์   เป็นครั้งแรกของ  วัดโรงวัว  เนื่องในโอกาสพิเศษที่  หลวงพ่อโพธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น   พระครูนิกรอรรถประสาธก์  ในครั้งนี้ด้วย

            ซึ่งได้สร้างเป็นรูปเหมือนหล่อลอยองค์  หลวงพ่อโพธิ์   หล่อเป็น เนื้อเงิน  จำนวน   ๙   องค์   เป็น เนื้อทองเหลือง   จำนวน   ๕๐๐   องค์  และนอกจากนี้  ยังทำ   ตระกรุด   เสื้อยันต์  ผ้ายันต์  อีกจำนวนหนึ่ง   ซึ่ง  หลวงพ่อโพธิ์   ได้ทำการปลุกเสก ด้วยตัวท่านเอง   วัตถุมงคลเหล่านี้  ลูกศิษย์ และชาวบ้านต่างก็รักษาไว้อย่างดี และหวงแหนกันมาก  เพราะค่อนข้างหาพบได้ยากในปัจจุบัน  และถือว่า  มีความศักดิสิทธิ์ เข้มขลังจริง  ซึ่งมีประสบการณ์มากมาย  หลายอย่าง หลายประการ จึงไม่ขออ้างกล่าวถึง  ในที่นี้   แต่คนในพื้นที่ ให้ความเคารพนับถือกันมาก  และได้ทำการสร้างกันมาหลายรุ่น  จนถึงในปัจจุบัน  ซึ่งถือกันว่า  หลวงพ่อโพธิ์   ท่านยังเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาจากชาวบ้าน โดยไม่เสื่อมคลาย  และยังคง  มีความศักดิ์สิทธิ์   เข้มขลัง  ทุกรุ่น

              ทุก ๆ ปี ชาวบ้านได้จัดงานขึ้น  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงาม ความดี ของ หลวงพ่อโพธิ์   ระหว่างวันที่   ๑๒  -  ๑๓   เมษายน   ของทุกปี    จนถือเป็นประเพณี สืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน  

              ปัจจุบัน   รูปหล่อเหมือนจำลอง   หลวงพ่อโพธิ์  ขนาดเท่าองค์จริง ได้ประดิษฐานไว้ในวิหารวัดโรงวัว  ตำบลไผ่รอบ  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร  เพื่อให้ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ กราบไหว้ ขอศีลขอพรกัน  แม้ว่าจะจัดงานในครั้งใด  ก็ต้องจุดธูปบอกกล่าวกับ  หลวงพ่อโพธิ์  เสียก่อนทุกครั้ง  เพื่อให้งานนั้น ๆ  ราบรื่น สำเร็จลงไม่มีอุปสรรค  

              ซึ่งมี ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป ได้พากันเดินทางมาไหว้ กราบสักการะ รูปเหมือน  หลวงพ่อโพธิ์   ณ   วัดโรงวัว    กันเนือง  ๆ  มิได้ขาด

 

              หลวงพ่อโพธิ์  หรือ  พระครูนิกรอรรถประสาธก์    ได้มรณภาพ   เมื่อวันที่   -   เดือน  -   ปี พ.ศ. ๒๔๘๙  

              รวมสิริอายุได้   ๔๔  ปี   พรรษา   ๒๓  

              ณ   จังหวัดเพชรบุรี       ด้วยโรคอหิวาตกโรค (โรคบิด) 

 

view